Βαρειά Oστεοαρθρίτιδα Ισχίου -Γόνατος: αιτιολογία, επιδημιολογία,επιπτώσεις

arthritis2 copy

Η οστεοαρθρίτιδα έχει μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό κόστος…

Μέρος 2ο :

Η ΟΑ έχει άμεσο και έμμεσο ατομικό και κοινωνικό κόστος.

Στο άμεσο κόστος συμπεριλαμβάνεται η οικονομική επιβάρυνση των ιατρικών επισκέψεων, των φαρμάκων, των χειρουργικών επεμβάσεων ,αλλά και της αποκατάστασης των πασχόντων.

  • Έρευνες σε πολλές χώρες (US, Australia, UK, Canada, France) δείχνουν ότι το κόστος μπορεί να φτάσει το 2.5 % του ΑΕΠ.
  • Η ιατρική περίθαλψη ενός ατόμου με ΟΑ, ηλικίας μικρότερης των 65 ετών, έχει διπλάσιο κόστος από ένα άτομο ίδιας ηλικίας χωρίς ΟΑ      και
  • Το κόστος αυτό γίνεται 50% μεγαλύτερο, αν η ηλικία είναι άνω των 65 ετών (κόστος φαρμάκων, επεμβάσεων, αποκατάστασης).

world-economy-investwithalex

Όταν μιλάμε για έμμεσο ατομικό και κοινωνικό κόστος της ΟΑ , αναφερόμαστε στους ηλικιωμένους, αλλά και σε άτομα παραγωγικής ηλικίας ,δηλαδή σε ηλικία εργασίας. Στους μεν νεώτερους δημιουργεί αυξημένη δυσκολία ή αδυναμία εύρεσης κατάλληλης εργασίας, αυξάνει την ανάγκη εύρεσης εργασίας με μειωμένο ωράριο, είναι η αιτία για αρκετά σημαντικό αριθμό εργατοωρών και χαμένων ημερών εργασίας, όπως επίσης είναι και αιτία πρώιμης συνταξιοδότησης.

Στους ηλικιωμένους αντίστοιχα, η ΟΑ οδηγεί σε απώλεια ανεξαρτησίας και αυτάρκειας στην καθημερινότητα , σε μείωση της ψυχοκοινωνικής τους λειτουργικότητας ,αλλά όπως και στους νεώτερους ασθενείς, προκαλεί μια εξάρτηση και αυξημένη ανάγκη βοήθειας από τρίτους ,συγγενείς και φίλους ,για καθημερινές ανάγκες και αυτό σε ένα ποσοστό που μπορεί να φτάνει και το 40% των πασχόντων. Εκτός των άλλων, ένα 60% αναφέρει άλλοτε άλλου βαθμού μείωση δραστηριοτήτων, ένα 27% χρειάστηκε αλλαγή διαρρύθμισης στο σπίτι (αλλαγές στο χώρο) ,ένα 23% χρειάστηκε ειδικούς τρόπους για μετακίνηση και τέλος κάτι πολύ σημαντικό είναι πως ένα 38% αναφέρει ότι η ασθένειά του επηρεάζει ακόμα και τις σχέσεις του με συγγενείς.

Βλέπουμε λοιπόν, ότι η οστεοαρθρίτιδα είναι μια πολύ συχνή νόσος, η οποία έχει σημαντικό αντίκτυπο σε πολλαπλά επίπεδα. Το κόστος της είναι μεγάλο και δυστυχώς δεν έχει μόνο ατομικές, αλλά και σοβαρές κοινωνικές διαστάσεις . Με την εξέλιξη όμως της ορθοπαιδικής επιστήμης , με σωστή ενημέρωση του ασθενούς, με ορθολογική χρήση φαρμάκων, ασκήσεων ,αλλά και με την κατάλληλη χειρουργική επέμβαση ,όταν αυτή γίνεται την κατάληλη στιγμή, από χειρουργούς με εμπειρία στη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας, υπάρχει δυνατότητα για μεγάλη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών που πάσχουν από αυτή την εκφυλιστική νόσο.

Comments

comments