Ακούει το παιδί μου;

Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίσουμε αν ακούει το νεογέννητο?
Υπολογίζεται ότι 1-5 παιδιά σε κάθε 1000 γεννήσεις γεννιούνται με βαρηκοΐα.2 H παιδική βαρηκοΐα, δηλαδή η βαρηκοΐα η οποία είναι παρούσα κατά τη γέννηση ή εμφανίζεται στη διάρκεια των πρώτων χρόνων της έχει σημαντικές επιδράσεις στην ανάπτυξη της ομιλίας του ατόμου και στη διαδικασία της μάθησης. 1

Πως γίνεται η εξέταση;
Η εξέταση λέγεται Ωτοακουστικές Εκπομπές. Πρόκειται για μία σύντομη, ανώδυνη και ασφαλή εξέταση. Στην είσοδο του αυτιού εισάγεται ένα μικρό βύσμα καλυμμένο με μαλακό σιλικονούχο κάλυμμα. Το βύσμα έχει ενσωματωμένα ένα μικρόφωνο και ένα μεγάφωνο. Από το μεγάφωνο εκπέμπονται ειδικά διαμορφωμένοι ήχοι προς το αυτί. Το αυτί και συγκεκριμένα το όργανο που ονομάζεται κοχλίας ως απάντηση στα ακουστικά ερεθίσματα που στέλνουμε παράγει δικούς του ήχους, τους οποίους εκπέμπει αντίστροφα (τις ωτοακουστηκες εκπομπές), δηλαδή προς τα έξω. Αυτή την ηχητική απάντηση καταγράφουμε με το μικρόφωνο του βύσματος. Η επιτυχής καταγραφή της σημαίνει ότι το σύστημα ακοής του παιδιού εκπληρώνει τις βασικές προϋποθέσεις για φυσιολογική εξέλιξη της ακοής.2

Πόσο έγκαιρα πρέπει να γίνεται η διάγνωση;
Ο πρώτος έλεγχος πρέπει να γίνεται από τη γέννηση έως το αργότερο τον 3ο-4ο μήνα. Η διάγνωση της βαρηκοΐας πρέπει να γίνεται στο τέλος του πρώτου εξαμήνου. Έχει αποδειχτεί από πολυάριθμες μελέτες ότι αν διαγνώσουμε και αντιμετωπίσουμε τη βαρηκοΐα στο πρώτο εξάμηνο της ζωής το παιδί εξελίσσεται όπως τα συνομήλικα του με φυσιολογική ακοή. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί και το επίτευγμα της σύγχρονης παιδοακουολογίας.

Σε ποια παιδιά πρέπει να γίνει η εξέταση;
Η εξέταση πρέπει να γίνεται σε όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως.

Βλέπω ότι το μωρό αντιδρά στους ήχους, γιατί είναι απαραίτητη η εξέταση;
Συνήθως οι ήχοι με τους οποίους οι γονείς εκτιμούν αδρά την αντίδραση του νεογνού και βρέφους είναι ήδη αρκετά δυνατοί. Υπάρχει η περίπτωση να υποκρύπτεται βαρηκοΐα μικρού βαθμού, η οποία θα παραμείνει αδιάγνωστη και θα έχει σημαντικέ σνέπιες την εξέλιξη του παιδιού. Επιπλέον υπάρχουν περιπτώσεις όπου μόνο το ένα αυτί είναι βαρήκοο ή κωφό και οι γονείς βγάζουν το λανθασμένο συμπέρασμα ότι το μωρό ακούει, ενώ σην πραγματικότητα ακούει μόνο από το ένα, το φυσιολογικό αυτί. Επειδή είναι δύσκολη η υποκειμενική εκτίμηση σε αυτές τις μικρές ηλικίες, προτιμούμε την αντικειμενική εκτίμηση με τις σύγχρονες μεθόδους.

Το παιδί έκανε τον έλεγχο με ωτοακουστικές εκπομπές και δείχνει ότι έχει πρόβλημα. Είναι βαρήκοο ή κωφό;
Όταν δεν καταγράφονται ωτοακουστικές εκπομπές τότε τις επαναλαμβάνουμε μέσα σε ένα μήνα. Ωστόσο θα πρέπει να αποκλείσουμε την ύπαρξη περιεχομένου στην είσοδο του αυτιού (προχωρούμε σε ωτοσκόπηση και καθαρισμό) και την ύπαρξη υγρού πίσω από το τύμπανο (προχωρούμε σε ειδική εξέταση-τυμπανομετρία). Αν αποκλείσουμε αυτά τα δύο προβλήματα και πάλι δεν καταγράφουμε ωτοακουστικές εκπομπές, τότε προχωρούμε σε ακουστικά προκλητά δυναμικά.

ΑΝΡΙΕΝ ΓΙΟΚΟΥΤΙ-ΖΕΡΒΟΥ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

1 Σύγχρονες απόψεις για την αντιμετώπιση της βαρηκοΐας στα παιδιά του Περικλή Γ. Tζουνάκου* ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΩ Τεύχος 17 / Οκτώβριος 2001
2 www.ear-care.eu

 

 

Comments

comments