Δυναμικοί νάρθηκες χεριού και μεγάλων αρθρώσεων.

Δυναμικοί νάρθηκες χεριού

Οι αρθρώσεις του χεριού παρουσιάζουν προβλήματα δυσκαμψίας με μεγαλύτερη συχνότητα και βαρύτητα από άλλες αρθρώσεις.
Βασική αιτία είναι η πολυπλοκότητα της κατασκευής του και οι σύνθετη λειτουργία που επιτελεί.
Για τον ίδιο λόγο και οι δυναμικοί νάρθηκες που καλούνται να αντιμετωπίσουν εγκατεστημένη δυσκαμψία στις αρθρώσεις του χεριού, είναι εξαιρετικά σύνθετες κατασκευές .
Κάθε άρθρωση ελέγχεται από διαφορετικό κοχλία, είτε για κάμψη είτε για έκταση ,ενώ είναι σε άμεση εξάρτηση η θέση και η λειτουργία του κάθε κοχλία από αυτούς των άλλων αρθρώσεων.
Η εφαρμογή του δυναμικού νάρθηκα και το ενδεικνυόμενο κάθε φορά πρόγραμμα εφαρμογής του, απαιτεί ουσιαστική γνώση της λειτουργίας του χεριού και της τακτικής στην αποκατάσταση του.

Οι δυναμικοί νάρθηκες χεριού έχουν κλιμάκωση στη δυνατότητα κινητοποίησης των αρθρώσεων.

Μπορούν να κινητοποιήσουν, είτε προς κάμψη είτε προς έκταση και τις δυο αρθρώσεις σε ένα η δυο γειτονικά δάκτυλα, όπως ο τύπος ΑΧ-Ο4.

axo4

axo4

 

Για περισσότερα δάκτυλα μπορεί να εφαρμοστεί ο ΑΧ-03

axo3

axo3

Για έλεγχο και κινητοποίηση όλων των δάκτυλων  και των μετακαρπιοφαλαγγικων αρθρώσεων μπορεί να εφαρμοστεί ο ΑΧ-02.

ax02

ax02

Για την κινητοποίηση της πηχεοκαρπικης μπορεί να εφαρμοστεί ο ΑΧ-08

ax08

ax08

για το συνδυασμένο έλεγχο των δάκτυλων και της πηχεοκαρπικης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ΑΧ-Ο1

ax01

ax01

 

 

Δυναμικοί νάρθηκες μεγάλων αρθρώσεων.

Δυναμικός νάρθηκας αγκώνα, πλήρη κάμψη και έκταση της άρθρωσης.

ag11

ag11

Δυναμικός νάρθηκας γόνατος, πλήρη κάμψη και έκταση της άρθρωσης.

gn11

gn11

Δυναμικός νάρθηκας ραχιαιας εκτασης ποδοκνημικης

podoknimiki

Ποδοκνημική

Συνδυασμένος δυναμικός νάρθηκας ποδοκνημικης – γόνατος, για απόλυτο έλεγχο των αρθρώσεων του ποδιού.

gn +pk

gn +pk

Comments

comments