Εγκατεστημένη δυσκαμψία!

Συχνά μετά από τραυματισμό, χειρουργική, επέμβαση η μακρόχρονη ακινητοποίηση, παρατηρείται περιορισμός του εύρους κίνησης στις ανάλογες αρθρώσεις.Έχουμε δηλαδή εμφάνιση δυσκαμψίας.

Κύρια αίτια της δυσκαμψίας είναι οι συρρικνώσεις των περιαρθρικών στοιχείων ( των μαλακών ιστών που περιβάλουν την άρθρωση, αρθρικός θύλακας , σύνδεσμοι ), μυών και τενόντων καθώς και η ανάπτυξη συμφύσεων με το περιβάλλον τους.

Η δυσκαμψία αντιμετωπίζεται επιτυχώς, τις περισσότερες φορές, με τα γνωστά μέσα φυσικοθεραπείας αλλά κάποιες φορές παρουσιάζεται περισσότερο επίμονη.

Τότε μιλάμε για εγκατεστημένη δυσκαμψία η οποία απαιτεί διαφορετικό τρόπο προσέγγισης .

Πως μπορώ να ξεχωρίσω αν μία δυσκαμψία είναι εγκατεστημένη η όχι;
Το πρώτο βήμα στην προσπάθεια φυσικής αποκατάστασης μιας δύσκαμπτης άρθρωσης είναι η αντικειμενική αξιολόγηση της.Η μέτρηση και καταγραφή, δηλαδή του εύρους της παθητική και ενεργητικής κίνησης της, σε κάμψη και έκταση.Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να επαναλαμβάνεται ανά εβδομάδα.

Είναι πολύ σημαντικό, για την αξιοπιστία της αξιολόγησης, οι μετρήσεις να γίνονται χωρίς καμία ιδιαίτερη προσπάθεια κινητοποίησης της άρθρωσης. Δηλαδή μία μέτρηση κατά τη διάρκεια η το πέρας της  φυσικοθεραπευτικής συνεδρίας, ελάχιστα μπορεί να βοηθήσει το ιστορικό της προσπάθειας.

Εάν για δύο συνεχείς εβδομάδες, οι μετρήσεις δείχνουν πολύ χαμηλή η μηδενική αύξηση του εύρους κίνησης, τότε η πιθανότητα να έχουμε μία εγκατεστημένη δυσκαμψία είναι μεγάλη.
Εάν και μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες (τέσσερις συνολικά ) τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι ανάλογα, (σχεδόν μηδενική βελτίωση της κινητικότητας της άρθρωσης ) τότε η δυσκαμψία τείνει να χαρακτηριστεί εγκατεστημένη.

Κατά τη διάρκεια της φυσικοθεραπείας μια άρθρωση με εγκατεστημένη δυσκαμψία, αυξάνει το εύρος κίνησής της αλλά σύντομα (περίπου μία ώρα ) επανέρχεται στην αρχική της κατάσταση.

Η εγκατεστημένη δυσκαμψία οφείλεται στη μεταβολή της δομής των ιστών, με αποτέλεσμα να προκύπτουν ιστοί λιγότερο διαστατοί και συνολικά μικρότερου μήκους.
Η αιτία του ‘κακού’, βλέπουμε ότι είναι η μεταβολή του μήκους των μαλακών ιστών.

Είναι αναστρέψιμη αυτή η μεταβολή ?
Με ποιο τρόπο αντιμετώπισης έχω ελπίδες να το πετύχω και τι θα πρέπει να αποφύγω?

Comments

comments