Εκπαιδεύοντας μικρούς διασώστες.

Ποιές είναι οι Πρώτες Βοήθειες;

Πρώτες Βοήθειες είναι η άμεση και προσωρινή φροντίδα που παρέχεται στο θύμα ενός ατυχήματος ή σε κάποιον που αρρώστησε ξαφνικά, μέχρι την μεταφορά του στο Νοσοκομείο. Πρόκειται, δηλαδή, για προσωρινή βοήθεια, έως ότου δοθεί στο θύμα η κατάλληλη εξειδικευμένη φροντίδα.

Γιατί πρέπει οι Πρώτες Βοήθειες να διδάσκονται στο Σχολείο;

Κάθε υπεύθυνος πολίτης οφείλει να διαθέτει γνώσεις πρώτων βοηθειών, αφού όλοι μας μπορεί να βρεθούμε κάποτε σε μια κατάσταση όπου θα τις χρειαστούμε για κάποιον συνάνθρωπό μας ή και για τους εαυτούς μας. Η ικανότητα να αναγνωρίζουμε ένα σοβαρό ή επείγον ιατρικό περιστατικό και η γνώση του πώς θα εξασφαλίσουμε βοήθεια, μπορεί να σώσει μια ζωή από βέβαιο θάνατο.

Μεγάλο ποσοστό ατυχημάτων που αφορούν την παιδική ηλικία λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον του σχολείου. Λανθασμένοι χειρισμοί στην παροχή πρώτων βοηθειών μπορεί ανά περιπτώσεις να προκαλέσουν στο θύμα μεγαλύτερη βλάβη από την αρχική.

Η εκμάθηση Πρώτων Βοηθειών στα σχολεία παρέχει σε μαθητές και εκπαιδευτικούς τις απαραίτητες ευκαιρίες να αναπτύξουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, ώστε να ανταπεξέρχονται σε μια ποικιλία επικινδύνων για την ζωή καταστάσεων. Έτσι τους δίνει την δυνατότητα, εάν χρειασθεί, να ενεργήσουν κατάλληλα και με αυτοπεποίθηση σε μία επείγουσα κατάσταση στο χώρο του σχολείου ή και εκτός, μέχρι την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας.

First-Aid-for-children-300x202

H παρέμβαση των πρώτων βοηθειών είναι καθοριστική σε ένα μεγάλο μέρος των νοσημάτων της σημερινής εποχής, όπως στα καρδιολογικά, π.χ., στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής με την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), αλλά ακόμα και σε απλούς αλλά και πιο σοβαρούς τραυματισμούς. Επιπλέον η σωστή παροχή πρώτων βοηθειών έχει μεγάλο υγειονομικό και κοινωνικό όφελος.

Μπορούν οι μαθητές να διδαχτούν πρώτες βοήθειες διαβάζοντας απλά ένα εγχειρίδιο Πρώτων Βοηθειών;;;

Οι πρώτες βοήθειες δεν είναι εγκυκλοπαιδική γνώση, είναι ένα πακέτο ειδικών γνώσεων με δυνητικά άμεση εφαρμογή και οι κυριότεροι στόχοι αυτών είναι:

  • Η διάσωση της ζωής του θύματος. Επιτυγχάνεται με τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της αναπνευστικής και της καρδιακής λειτουργίας και την αντιμετώπιση της αιμορραγίας
  • Η πρόληψη της επέκτασης της βλάβης του οργανισμού. Επιτυγχάνεται με τον έλεγχο της επίδρασης του βλαπτικού παράγοντα, που προκάλεσε την αρχική βλάβη
  • Η σχετική βελτίωση της κατάστασης του θύματος. Επιτυγχάνεται αφενός με τις προσπάθειες ανακούφισης του θύματος, αφετέρου με τη δημιουργία κλίματος ασφάλειας και προστασίας
  • Η προετοιμασία του θύματος για τη μετέπειτα ειδική ιατρική του αντιμετώπιση
  • Η αυτοπροστασία. Το εκπαιδευμένο στις πρώτες βοήθειες άτομο παρέχει στον εαυτό του βοήθεια σε περίπτωση κάποιου συμβάντος, αλλά γνωρίζει επιπλέον πώς να δώσει τις πρώτες βοήθειες σε κάποιον χωρίς όμως να θεσει τον εαυτό του σε κίνδυνο.

Η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες εκτός από την παροχή των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων είναι ανάγκη να προετοιμάσει τον εκπαιδευόμενο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ξέρει κάθε στιγμή τι πρέπεικαι τι δεν πρέπει, καθώς και τι μπορεί καιτι δεν μπορεί να κάνει σε περίπτωση αντιμετώπισης ενός οξέος περιστατικού. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα στην παροχή των πρώτων βοηθειών δεδομένου ότι ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών δεν γνωρίζουν καν τις βασικές αρχές των πρώτων βοηθειών, είτε γιατί τις διάβασαν και τις ξέχασαν είτε γιατί δεν τις διδάχτηκαν πότε όπως θα έπρεπε.

Η βιωματική μέθοδος αποτελεί την καταλληλότερη διαδικασία εκμάθησης δεξιοτήτων που αφορούν τις Πρώτες Βοήθειες. Με αυτόν το τρόπο ο μαθητής, αφού αρχικά ενημερωθεί για την διαδικασία μέσα από τα κατάλληλα οπτικοακουστικά μέσα, καλείται να ανταποκριθεί σε πιθανά σενάρια και να αποφασίσει για την σωστή αλληλουχία κινήσεων στην παροχή πρώτων βοηθειών σε πιθανά θύματα.

Στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης οι σωστές πρώτες βοήθειες διδάσκονται στους μαθητές από επαγγελματίες υγείας από τις πρώτες τάξεις του σχολείου. Στην Ελλάδα οι Επισκέπτες Υγείας αποτελούν εξειδικευμένο προσωπικό, ικανό για την εκμάθηση δεξιοτήτων Πρώτων Βοηθειών σε σχολεία αλλά και γενικότερα στη κοινότητα, πάντα μέσα από διαδικασίες βιωματικής εκπαίδευσης.

Σε κάθε περίπτωση, κύρια φροντίδα του ατόμου που προσφέρει πρώτες βοήθειες πρέπει να είναι η αναζήτηση ιατρικής βοήθειας. Η ενέργεια αυτή δεν πρέπει να μας διαφεύγει ούτε να καθυστερεί επικίνδυνα.

Στόχος των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας με θέμα τις Πρώτες Βοήθειες στα σχολεία είναι να προάγει την ευαισθητοποίηση απόκτησης δεξιοτήτων Βασικών Πρώτων Βοηθειών (Βασικής Υποστήριξης της Ζωής) και την αναγκαιότητά τους στην καθημερινή ζωή, αλλά και να ενισχύσει σε παιδία και εκπαιδευτικούς τα αισθήματα αλληλοβοήθειας, αλληλεγγύης και ευαισθησίας.

Το σχολείο είναι το ιδανικό μέρος για την εισαγωγή και απόκτηση αυτών των σημαντικών δεξιοτήτων.

Στο νομό Κέρκυρας πραγματοποιούνται από το 2013 στα σχολεία της Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης παρεμβάσεις Αγωγής Υγείας με θέμα τις Πρώτες Βοήθειες. Τα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας προγράμματα Πρώτων Βοηθειών συντονίζουν και υλοποιούν αποκλειστικά Επισκέπτες Υγείας. Φορέας υλοποίησης των παραπάνω προγραμμάτων, είναι το Κέντρο Υγείας Αγίου Μάρκου Κέρκυρας.

Comments

comments