Γιάννης Βιτουλαδίτης

Εκπαίδευση και κατάρτιση

 • Γιάννης Βιτουλαδίτης Γενικός οικογενειακός γιατρός

  Γιάννης Βιτουλαδίτης
  Γενικός οικογενειακός γιατρός

  2012 Σεμινάριο Διακοπής Καπνίσματος

 • 2011 Σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών
 • 2011 Απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής
 • 2007-2011 Ειδίκευση στην ιατρική ειδικότητα Γενικής Ιατρικής
 • 1993-1999 Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής & Φαρμακευτικής Κραϊόβας Ρουμανίας.
 • 1992-1993 Σπουδές στο πανεπιστήμιο Ρουμανικής Φιλολογίας, απόκτηση επάρκειας γνώσεων Ρουμανικής Γλώσσας, και ιατρικής ορολογίας.
 • 1991 Απολυτήριο από το 3ο Γενικό Λύκειο Κέρκυρας.

Εμπειρία

 • 2007-2011 Ειδικευόμενος ιατρός Γενικής Ιατρικής, Γ.Ν.Κέρκυρας
 • 2010-2011 Μέλος του Επιστημονικού συμβουλίου του Γ.Ν.Κέρκυρας.
 • 2003-2004 Αγροτικός Ιατρός Π.Ι. Ανω Κορακιάνας Κέρκυρα.
 • 2003 Ειδικευόμενος ιατρός, Γ.Ν.Κέρκυρας.
 • 2001 Επιστημονικός συνεργάτης στην Δ’ Παθολογική κλινική του Γ.Ν.Α “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

Προσόντα

 • Άριστη γνώση της Ρουμανικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (FCE
  Cambridge)
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Windows,Linux, Web Development).

Συμμετοχές – Εργασίες

 • 4ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό συνέδριο 2004
 • 13ο Ετήσιο συνέδριο Ιατροχειρουργικής Εταιρίας Κέρκυρας 2004
 • 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων 2007
 • 6η Επιστημονική συνάντηση προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής 2007
 • 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρομετρίας 2010
 • 48ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο 2010
 • 26ο Πανελλήνιο συνέδριο Γενικής Ιατρικής 2014

Νικ.Θεοτόκη 43
Τηλ 6986922004, 2661401204
http://www.corfudoctor.com/