Χαρίκλεια Μανουσάκη

Επιστημονική Συνεργάτης σε θέματα Ψυχικής Υγείας κι Επικοινωνίας

Επιστημονική Συνεργάτης σε θέματα Ψυχικής Υγείας κι Επικοινωνίας

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Παρότι οι αρχικές της σπουδές και η για περισσότερο από δύο δεκαετίες επαγγελματική της εμπειρία αφορούσε στη Διοίκηση Επιχειρήσεων κι Ειδικών Έργων, η Ψυχολογία ήταν πάντοτε η μεγάλη της αγάπη. Ως εκ τούτου, εκπαιδεύτηκε σε πολλές συμβουλευτικές προσεγγίσεις και ψυχολογικές θεωρίες, ώστε να έχει τη δυνατότητα, μέσα από διαφορετικούς δρόμους επικοινωνίας να προσεγγίζει αποτελεσματικά την ανθρώπινη ψυχή.

Είναι επιστημονική συνεργάτης σε θέματα ψυχικής υγείας κι επικοινωνίας σε διαφόρους φορείς, ασχολείται με την ψυχοεκπαίδευση σε θέματα σύνδεσης και επικοινωνίας και συγχρόνως συμμετέχει στο ερευνητικό έργο σημαντικών κέντρων ερευνών σε θέματα ψυχικής υγείας, ανθρώπινων σχέσεων κι οικογένειας.

Έχει διαμορφώσει μία προσωπική στάση απέναντι στην παροχή στήριξης στον άνθρωπο και έχει αναπτύξει μία ιδιαίτερη σχέση με τα παιδιά και τα ζώα. Στο χώρο της ψυχικής υγείας και της επικοινωνίας, εργάζεται με σκοπό να επανεισάγει το συναίσθημα στο πεδίο της αλληλεπίδρασης των σχέσεων, διευκολύνοντας την αλλαγή που οι εξυπηρετούμενοι αναζητούν στη ζωή τους.

Skype: charis.manousaki
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 697 44 77 556

One thought on “Χαρίκλεια Μανουσάκη

  1. Pingback: Βιο-Αναγνωστήριο: Διαβάζοντας τα Βιβλία και την Ψυχή | Γλυκιά Ζωή

Comments are closed.