Τί σημαίνει ότι το παιδί μου έχει Μαθησιακές Δυσκολίες Μ.Δ;

Δυστυχώς, δεν υπάρχει ένας σαφής ορισμός για τις Μαθησιακές Δυσκολίες, Μ.Δ. Αυτός όμως που επικρατεί ως τώρα πληρέστερος και ευρέως αποδεκτός είναι από την Εθνική Μικτή Επιτροπή για τις Μ.Δ. (1988) σύμφωνα με τον οποίο: “οι Μ.Δ. είναι ένα σύνολο διαταραχών που εκδηλώνονται ως δυσκολίες στη μάθηση (ανάγνωση, γραφή, συλλογισμό, μαθηματικά), είναι εγγενείς στο άτομο και οφείλονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος”

bbdd9b-415x260

Γενικά: Ο άνθρωπος από την φύση του έχει την ικανότητα να μαθαίνει, άρα “εν δυνάμει” υπάρχει αυτό μέσα του. όμως η μάθηση δεν είναι πάντα επιτυχής και ολοκληρωμένη. Αυτό οφείλεται είτε στο ίδιο το άτομο είτε στο περιβάλλον το οποίο ζει και μαθαίνει. Σαν αποτέλεσμα, η μάθηση είναι δύσκολη, ελλιπής.

Έχει επισημανθεί ότι οι δυσκολίες στη μάθηση δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά υπάρχει από τότε που οι άνθρωποι άρχισαν να μαθαίνουν και να αποκτούν γνώσεις. Ωστόσο, στις σύγχρονες κοινωνίες όπου η απόκτηση γνώσεων είναι μεγαλύτερη, τα προβλήματα και οι δυσκολίες θα είναι περισσότερο έκδηλα.

Οι Μ.Δ. δεν είναι μια ασθένεια η οποία μπορεί να θεραπευτεί και να εξαφανιστούν για πάντα, υπάρχουν δια βίου. Όμως μπορούν με την κατάλληλη υποστήριξη και βοήθεια να αντιμετωπιστούν.

Το 20-25% του πληθυσμού αντιμετωπίζει Μ.Δ.

Το 80% στατιστικά που αντιμετωπίζει Δυσλεξία είναι αγόρια VS κορίτσια.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι οι εξής:

  • στην ανάγνωση: διαβάζουν επιφανειακά, δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν γράμματα, συλλαβές.
  • στην ορθογραφία: συνήθως έχουν άστατο γραφικό χαρακτήρα και παραλείπουν γράμματα
  • στην αριθμητική: μπερδεύουν αριθμητικά σύμβολα, π.χ. (πρόσθεση-αφαίρεση, διαίρεση-πολλαπλασιασμό)

 

 

Μαριλένα Κιτσάκη

Comments

comments