Παρεμβάσεις Σχολικής Αγωγής Υγείας. Όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα!

Η σχολική Αγωγή Υγείας αποτελεί το σύνολο των προγραμματισμένων και επιστημονικών διαδικασιών που επιστρατεύονται από εξειδικευμένους στον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας επαγγελματιών υγείας και πάντα σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα.

Στην Ελλάδα οι Επισκέπτες Υγείας αποτελούν τους πλέον εξειδικευμένους επαγγελματίες πρόληψης, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί ειδικά στην αναγνώριση αναγκών παρέμβασης στην κοινοτική υγεία, καθώς και στον συντονισμένο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας σε αυτήν. Ο Γενικός Οικογενειακός Ιατρός και ο Παιδίατρος αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό συνεργάτη στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών εφόσον είναι εφικτό.

Σκοπός της Σχολικής Αγωγής Υγείας

Ο σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η εκπαίδευση των μαθητών να συνδυάζουν τις γνωστικές και εμπειρικές παραμέτρους που το πρόγραμμα τους παρέχει, ώστε να αποφασίζουν υπεύθυνα και συνειδητά για θέματα που αφορούν την υγεία τους. Με άλλα λόγια, η Αγωγή Υγείας στο σχολείο στοχεύει στο να αποκτήσουν οι μαθητές τις απαραίτητες πληροφορίες και ικανότητες, ώστε να γίνουν ή να παραμείνουν υγιείς ενήλικες και να μάθουν να επιλέγουν ή να μην επιλέγουν συγκεκριμένες μορφές συμπεριφοράς που αφορούν την υγεία τους.

Στόχοι της Σχολικής Αγωγής Υγείας

 • Να απευθυνθεί στα παιδιά όλων των κοινωνικών τάξεων που είναι συγκεντρωμένα και προσιτά μέσα στο σχολείο, ανεξάρτητα από το πνευματικό, κοινωνικό ή οικονομικό επίπεδο των γονιών τους.
 • Να φθάσει στα παιδιά πριν αυτά αποκτήσουν αρνητικές για την υγεία τους συνήθειες και σε μια περίοδο που το πνεύμα τους είναι ακόμη δεκτικό σε μηνύματα.

Πεδία παρεμβάσεων της Σχολικής Αγωγής Υγείας

 • Διατροφή
 • Άθληση
 • Σωματική Υγιεινή
 • Στοματική Υγιεινή
 • Πρόληψη Εξαρτήσεων (κάπνισμα, αλκοόλ, ναρκωτικά, Διαδίκτυο)
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Πρόληψη Μολυσματικών Ασθενειών-Εμβολιασμοί
 • Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση- Πρόληψη ΣΜΝ
 • Σχολικός Εκφοβισμός (Bullying)
 • Πρόληψη Ατυχημάτων-Κυκλοφοριακή Αγωγή

Ναι στα προγράμματα Σχολικής Αγωγής Υγείας άλλα πως;
Οι επιστήμες εξελίσσονται ραγδαία. Η Ιατρική επιστήμη προοδεύει ώρα με την ώρα. Τα εκπαιδευτικά συστήματα αναθεωρούνται συνεχώς. Η εκπαίδευση λοιπόν πάνω σε θέματα που αφορούν την υγεία δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση και κυρίως εκείνη που αφορά τους μικρούς μας φίλους. Τα παιδιά και οι έφηβοι είναι ανήσυχα πνεύματα με την τάση να βαριούνται εύκολα όταν τους παρουσιάζονται τα ίδια και τα ίδια ερεθίσματα για γνώση, αναζήτηση και εκπαίδευση. Τα Σχολικά Προγράμματα Αγωγής Υγείας λοιπόν δεν θα μπορούσαν να παραβλέψουν αυτή την ανάγκη των παιδιών για καινοτομία. Διαδραστικά παιχνίδια, συζήτηση με ομάδες, παιχνίδια ρόλων, ομαδικές εργασίες με κολάζ και ακόμα περισσότερες δραστηριότητες είναι εκείνες που θα ξυπνήσουν το ενδιαφέρον των μικρών μας φίλων και θα κάνουν βίωμα την ανάγκη για έναν υγιή τρόπο ζωής. Τα παιδιά αποτελούν το μέλλον, το ίδιο και η πρόληψη.

Ότι ακούμε το ξεχνάμε…
Ότι βλέπουμε το μαθαίνουμε…
Ότι βιώνουμε το κατανοούμε…

Στο Νομό Κέρκυρας συντονίζονται και πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια με σταθερό ρυθμό από Επισκέπτες Υγείας των δημόσιων φορέων υγείας (Γ.Ν.Κέρκυρας, Ιατροκοινωνικό Κέντρο, Κέντρα Υγείας, Κέντρο Ψυχικής Υγείας) παρεμβάσεις Σχολικής Αγωγής Υγείας πολυθεματικού χαρακτήρα με μεγάλη αποδοχή, οδηγώντας μας καθημερινά στο συμπέρασμα πως υπάρχει σοβαρή ανάγκη ενεργοποίησης των κοινοτήτων για καινοτόμες δραστηριότητες πρόληψης και διατήρησης ενός από τα σημαντικότερα αγαθά, της υγείας μας!
Άλλωστε είναι πάντα προτιμότερο να προλαμβάνεις παρά να θεραπεύεις!!!

Μουζακίτη Νίκη
ΤΕ Επισκέπτρια Υγείας
Κ.Υ. Αγίου Μάρκου Κέρκυρας

Comments

comments