Πονοκέφαλος (κεφαλαλγία) από κατάχρηση αναλγητικών

(συνέχεια από το άρθρο Κεφαλαλγία (πονοκέφαλος). Συμπτώματα και αντιμετώπιση.)

Πρόκειται για χρόνια καθημερινή κεφαλαλγία (πονοκέφαλος) η οποία επιδεινώνεται από την κατάχρηση απλών ή άλλων αναλγητικών και αφορά ένα ποσοστό ασθενών που κυμαίνεται από 18-33%.

πονοκέφαλος από αναλγητικά

Η κεφαλαλγία αυτή χαρακτηρίζεται από αμφοτερόπλευρο άλγος, ήπιας έντασης, με πιεστικό ή διαξιφιστικό χαρακτήρα που διαρκεί 15 ή παραπάνω ημέρες τον μήνα. Η κεφαλαλγία πρέπει να πληροί δύο κριτήρια:

  1. Να έχει εμφανιστεί ή να έχει χειροτερέψει κατά την κατάχρηση των αναλγητικών.
  2. Να υφίεται ή να επιστρέφει στο προηγούμενο status μέσα σε 2 μήνες από την διακοπή των αναλγητικών.

Πονοκέφαλος από κατάχρηση αναλγητικών

Στην περίπτωση της κεφαλαλγίας από κατάχρηση αναλγητικών, μιλάμε για συστηματική κατάχρηση άνω των 3 μηνών, ενός ή περισσότερων αναλγητικών φαρμάκων που λαμβάνονται για οξεία ή/και συμπτωματική θεραπεία της κεφαλαλγίας.
Για τα απλά αναλγητικά η κατάχρηση γίνεται για διάστημα άνω των 15 ημερών ανά μήνα, ενώ αν μιλάμε για εργοταμίνη, τριπτάνες, οπιοειδή ή συνδυασμό αυτών τότε οι μέρες κατάχρησης είναι άνω των 10 ανά μήνα.

Δυστυχώς το ποσοστό υποτροπής της κεφαλαλγίας μετά την απόσυρση των αναλγητικών είναι αρκετά υψηλό (41% τον πρώτο χρόνο, 45% στα 4 χρόνια) και γι αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με την θεραπεία και να έχουμε ρεαλιστικές απαιτήσεις από αυτήν. Μόνο 33% των ασθενών στα 4 χρόνια είναι ελεύθεροι συμπτωμάτων.

Η θεραπεία της κεφαλαλγίας από κατάχρηση είναι σύνθετη και σχετικά μακροχρόνια λόγω των πολυπαραγοντικών αιτίων. Στους ασθενείς αυτούς συνιστάται εκτός από την σταδιακή χρήση αναλγητικών, η μείωση ή και πλήρης κατάργηση της λήψης καφείνης, η τακτική σωματική άσκηση, τα τακτικά γεύματα. Προσπαθούμε να διορθώσουμε τυχόν υπάρχουσα κατάθλιψη ή άγχος όπως επίσης και τυχόν διαταραχές ύπνου.

Χρειάζεται προσεκτική παρακολούθηση του ασθενούς για τουλάχιστον 8 εβδομάδες (για την περίπτωση υποτροπής ή συνδρόμου στέρησης), ενώ μετά η παρακολούθηση γίνεται σε πιο αραιά διαστήματα.

Comments

comments

One thought on “Πονοκέφαλος (κεφαλαλγία) από κατάχρηση αναλγητικών

  1. Pingback: Κεφαλαλγία (πονοκέφαλος).Συμπτώματα και αντιμετώπιση.

Comments are closed.