Συνοδοί Παράλληλης Στήριξης

paste_educagte_28

 

Τί εννοούμε με τον όρο “παράλληλη στήριξη”;

Εννοούμε την παρουσία ενός εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής στο σχολείο κατά τη διάρκεια φοίτησης του παιδιού. Το παιδί βρίσκεται και εκπαιδεύεται κανονικά μέσα στην τάξη με την υποστήριξη του ειδικού παιδαγωγού.

Ποιοί μπορούν να γίνουν συνοδοί παράλληλης στήριξης;

Συνοδοί παράλληλης στήριξης μπορούν να γίνουν αποκλειστικά εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ71, ΠΕ61, ΠΕ70.50, ΠΕ60.50 (για την Πρωτοβάθμια) και ΠΕ02.50, ΠΕ03.50 ΚΑΙ ΠΕ04.50 (για τη Δευτεροβάθμια).

Πώς προσλαμβάνονται;

Οι συνοδοί παράλληλης στήριξης είτε διορίζονται από την Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια μετά από αιτήσεις του σχολείου για τις εκάστοτε ανάγκες μέσω ΑΣΕΠ είτε επιλέγονται από τους ίδιους τους γονείς σε περίπτωση που δεν έχει επιληφθεί η Πρωτοβάθμια.

Ποιός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης;

Ο εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης έχει υποχρέωση να βρίσκεται δίπλα στον μαθητή καθ’όλη τη διάρκεια του μαθήματος και να τον βοηθάει ώστε να ενταχθεί πιο ομαλά στο σύνολο της τάξης. Θεωρείται ως δεύτερος εκπαιδευτικός της τάξης και είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται στενά με τον/την δάσκαλό/α της τάξης. Επίσης, έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους δασκάλους, οφείλει να συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου και έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ποιός είναι ο στόχος του μαθητή;

Στόχος του μαθητή είναι να καταφέρει με τη βοήθεια ειδικού παιδαγωγού να αποκτήσει όσο το δυνατό περισσότερες γνώσεις με διάφορους εναλλακτικούς τρόπους, να μην χάσει ως επί το πλείστον την ροή του μαθήματος και να καταφέρει σιγά σιγά να αυτονομηθεί μειώνοντας κάποιες ώρες παρουσίας του ειδικού παιδαγωγού στην τάξη.

Μαριλένα Κιτσάκη

Comments

comments