Τί είναι η Δυσλεξία; (Κύρια Συμπτώματα)

dyslexia-in-childrenΔΥΣΛΕΞΙΑ (Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στα Γραπτά)

Ορισμός: Δυστυχώς, δεν υπάρχει ένας θετικός – αιτιολογικός ορισμός της δυσλεξίας που να είναι παγκόσμια αποδεκτός. Ωστόσο, αυτός που διατυπώθηκε από τον Critchley, τον πρώην Πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Νευρολογίας, είναι ο πληρέστερος και o λειτουργικότερος:
«Η ειδική αναπτυξιακή δυσλεξία είναι μαθησιακή δυσκολία που αρχικά εκδηλώνεται με μια δυσκολία στην εκμάθηση ανάγνωσης και αργότερα με έντονη ανορθογραφία και με έλλειψη άνεσης στο χειρισμό γραπτού λόγου, σ’ αντίθεση με τον προφορικό. Η αιτία είναι στην ουσία γνωστική και συνήθως γενετική. Δεν οφείλεται σε διανοητική ανεπάρκεια ή σε έλλειψη κοινωνικο-πολιτισμικών ευκαιριών ή σε αποτυχημένη διδασκαλία ή σε συναισθηματικούς παράγοντες ή σε εγκεφαλική κάκωση ή βλάβη. Πιθανώς να αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη έλλειψη ωριμότητας, που τείνει να μειώνεται καθώς το παιδί μεγαλώνει και επιδέχεται σημαντική βελτίωση, ειδικά όταν η κατάλληλη θεραπευτική βοήθεια προσφέρεται έγκαιρα»

ΠΙΟ ΑΠΛΑ = είναι μία ανεπάρκεια στην ανάγνωση, τη γραφή και στη μάθηση γενικότερα

Κύρια Συμπτώματα:

 • Ÿ Εφευρετικοί – σκέφτονται ευκολότερα με Εικόνες
 • Ÿ Δημιουργικοί – καλοί στις κατασκευές
 • Ÿ Σοβαρά προβλήματα ανάγνωσης (πολύ αργή, με λάθη)
 • Ÿ Δυσκολία μεταφοράς της σκέψης στο Γραπτό Λόγο
 • Ÿ Καλύτεροι στα Προφορικά από τα Γραπτά
 • Ÿ Καλύτεροι στα Πρακτικά Μαθήματα
 • Ÿ Υστερούν στα Γραπτά – Γλωσσικά – Φιλολογικά
 • Ÿ Υστερούν στις ξένες γλώσσες
 • Ÿ Ακαλλίγραφοι – Αδέξιοι
 • Ÿ Ανορθόγραφοί – Παραλείπουν Τόνους & Στίξη
 • Ÿ Δυσκολία στην προπαίδεια – Αποστήθιση
 • Ÿ Διάσπαση Προσοχής – Υπερκινητικότητα

Τα παιδιά με δυσλεξία συνήθως:

 • Ÿ Έχουν χαμηλή ευτοεκτίμηση
 • Ÿ Χάνονται στις σκέψεις τους
 • Ÿ Δύσκολα μπορούν να παραμείνουν κάπου με εστιασμένη την προσοχή τους
 • Ÿ Έχουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης
 • Ÿ Μπρούν να μάθουν καλύτερα από χειρωνακτικές εργασίες, οπτικά βοηθήματα

Στην Όραση, Ανάγνωση και στον Συλλαβισμό:

 • Ÿ Διαμαρτύρονται για πονοκεφάλους και στομαχόπονους όταν διαβάζουν
 • Ÿ Μπερδεύουν γράμματα, αριθμούς, λέξεις, ή λεκτικές επεξηγήσεις πραγμάτων
 • Ÿ Συλλαβίζουν χωρίς σταθερότητα
 • Ÿ Διαβάζουν πολλές φορές ένα κείμενο έχοντας πολύ μικρή κατανόηση πάνω σε αυτό
 • Ÿ Δεν αντιγράφουν σωστά ένα κείμενο

Στην Ακοή και στην Ομιλία:

 • Ÿ Δυσκολεύοται να εκφράσουν εύκολα τις σκέψεις τους με λέξεις, μιλούν με σύντομες προτάσεις, αφήνουν μισοτελειωμένες τις προτάσεις, τραυλίζουν, εκφέρουν με με λανθασμένο τρόπο μεγάλες λέξεις και προτάσεις

Στον Γραπτό Λόγο:

 • Ÿ Αντιμετωπίζουν δυσκολία στο γράψιμο και την αντιγραφή
 • Ÿ Δυσκολεύοναι να προσανατολιστούν
 • Ÿ Συχνά μπερδεύουν το δεξιά με το αριστερά, το πάνω με το κάτω

Στα Μαθηματικά:

 • Ÿ Έχουν δυσκολία με τον το χρόνο (σχετίζεται και με την συνέπειά τους)
 • Ÿ Στις πράξεις χρησιμοποιούν τα δάχτυλά του; ή άλλα τρικ
 • Ÿ Συχνά γνωρίζουν τις απαντήσεις αλλά δεν μπορούν να τις γράψουν

Στη Μνήμη:

 • Ÿ Έχουν άριστη μνήμη για διάφορα γεγονότα που αφορούν εμπειρίες, όμως φτωχή μνήμη για γεγονότα που δεν προέρχονται απο βιωματικές εμπειρίες

Στην Συμπεριφορά και στην Προσωπικότητα:

 • Ÿ Υπερβολικά ακατάστατοι ή υπερβολικά τακτικοί
 • Ÿ Μπορεί να είναι πολύ ήσυχοι ή πολύ υπερκινητικοί
 • Ÿ Αργεί πολύ να μιλήσει (εξελικτικά) ή μιλά πολύ νωρίς
 • Ÿ Συναισθηματικά πολύ ευαίσθητοι, επιδιώκουν την τελειότητα

Πώς να καταλάβετε αν το παιδί σας έχει δυσλεξία:

 • Ÿ Υπάρχει κάποιος στην οικογένεια που να είχε δυσκολία στην γραφή και την ανάγνωση?
 • Ÿ Υπάρχει δυσκολία στην πραγματοποίηση τριών εντολων στη σειρά?
 • Ÿ Άργησε το παιδί να μιλήσει?
 • Ÿ Φαίνεται έξυπνο σε κάποιες δραστηριότητες ενώ «μπλοκάρει» σε κάποιες άλλες?
Μαριλένα Κιτσάκη

Comments

comments