Πως μαθαίνουν τα παιδιά;

Πώς μαθαίνουν άραγε τα παιδιά;

Πως μαθαίνουν τα παιδιά

  • Καθώς βλέπουν, αγγίζουν, μυρίζουν, γεύονται και κινούνται στον χώρο
  • Καθώς πειραματίζονται με πολλά και διαφορετικά υλικά και υφές
  • Καθώς μιλούν, ακούν τους άλλους, παρακολουθούν, ρωτούν κι απαντούν
  • Καθώς προσπαθούν να επιλύουν προβλήματα και να δίνουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους ακόμη κι αν κάνουν λάθη
  • Καθώς δοκιμάζουν σε διάφορες καταστάσεις τις λύσεις που δίνουν κι αξιολογούν τα αποτελέσματα των πράξεών τους
  • Καθώς συνδέουν πράγματα όμοια – ανόμοια και ανακαλύπτουν τις σχέσεις και την αλληλεπίδρασή τους
  • Καθώς συνεργάζονται με τους άλλους, ενηλίκους και συνομηλίκους και ενεργούν από κοινού
  • Καθώς μιμούνται και αντιγράφουν τις πράξεις, τις στάσεις και την γλώσσα των άλλων
  • Καθώς προσποιούνται και δοκιμάζουν ρόλους

 

Μαγδαληνή Χαλικιά

Comments

comments