27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας

Τί είναι η Παιδιατρική Εργοθεραπεία;


Η Εργοθεραπεία είναι η μια εξειδικευμένη επιστήμη υγείας που έχει ως κύριο σκοπό την λειτουργικότητα και την αυτονομία του παιδιού στους τομείς της ζωής του ανάλογα με την χρονολογική του ηλικία.

Ο εργοθεραπευτής βελτιώνει, αναπτύσσει , ενισχύει και προσαρμόζει τις δεξιότητες που χρειάζονται για να καταφέρει το παιδί να ανταπεξέλθει στους τομείς της καθημερινότητας.

Οι τομείς αυτοί είναι:

 • Ατομική φροντίδα – αυτοϋπηρέτηση
 • Σχολείο – οργάνωση μελέτης
 • Κοινωνική αλληλεπίδραση
 • Παιχνίδι

Οι δεξιότητες που προαναφέρθηκαν έχουν να κάνουν με :

 • Τον συντονισμό των αδρών κινήσεων
 • Τον συντονισμό λεπτών κινήσεων
 • Τις γνωστικές – αντιληπτικές δεξιότητες (οργάνωση, συγκέντρωση – προσοχή, μνήμη, χωρικός & χρονικός προσανατολισμός κτλ.)
 • Τις κοινωνικές δεξιότητες (κοινωνική ανταπόκριση, ακολουθία κανόνων κτλ.)
 • Την αισθητηριακή επεξεργασία ερεθισμάτων ,τα οποία προέρχονται από το περιβάλλον μας και το σώμα μας και διαμορφώνουν μια συμπεριφορά μας.

Παιδιατρική Εργοθεραπεία και Παιχνίδι
Οι Εργοθεραπευτές χρησιμοποιούμε το παιχνίδι ως μέσο παρέμβασης για να επιτύχουμε ενεργητική συμμετοχή του παιδιού και να πραγματοποιεί τις δραστηριότητες του θεραπευτικού του προγράμματος με χαρά και αποτελεσματικότητα . Για τον λόγο αυτό, η Εργοθεραπεία αρέσει πολύ στα παιδιά που έρχονται σε επαφή μαζί της. Γίνεται χρήση πολλών παιχνιδιών όπως μπάλες, πλαστελίνη, υλικά για κατασκευές και ζωγραφική, παζλ, κούνιες, σχοινάκια κ.ά. Το παιδί, λοιπόν, που θα παραπεμφθεί σε έναν εργοθεραπευτή θα αξιολογηθεί, όσον αφορά τις ελλείψεις και τις ανάγκες του, μέσα από την παρατήρηση και κάποια ειδικά τεστ δραστηριοτήτων. Αν κάποιο παιδί χρήζει εργοθεραπευτικής παρέμβασης τότε διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες του και θεσπίζονται οι στόχοι μαζί με τους γονείς.

Τέλος, Η Παιδιατρική Εργοθεραπεία παρεμβαίνει στις παρακάτω διαγνωστικές κατηγορίες:

 • Διαταραχές αυτιστικού φάσματος
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα
 • Εγκεφαλική παράλυση
 • Νοητική υστέρηση
 • Σύνδρομα
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Ψυχοκινητική Καθυστέρηση
 • Δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά
Μαγδαληνή Χαλικιά

Comments

comments