Δυναμικοί νάρθηκες χεριού και μεγάλων αρθρώσεων.

Δυναμικοί νάρθηκες χεριού Οι αρθρώσεις του χεριού παρουσιάζουν προβλήματα δυσκαμψίας με μεγαλύτερη συχνότητα και βαρύτητα από άλλες αρθρώσεις. Βασική αιτία είναι η πολυπλοκότητα της κατασκευής του και οι σύνθετη λειτουργία που επιτελεί. Για τον ίδιο λόγο και οι δυναμικοί νάρθηκες που καλούνται να αντιμετωπίσουν εγκατεστημένη δυσκαμψία στις αρθρώσεις του χεριού, είναι εξαιρετικά σύνθετες κατασκευές .…

Αντιμετώπιση εγκατεστημένης δυσκαμψίας.

Είδαμε ότι η εγκατεστημένη δυσκαμψία οφείλεται στη μεταβολή του μήκους ( συρρίκνωση ) των μαλακών ιστών που περιβάλουν την άρθρωση. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να ξαναδώσουμε σε αυτούς τους ιστούς το αρχικό μήκος τους. Ανατρέχοντας στις μηχανικές ιδιότητες των μαλακών ιστών (γλοιοελαστικά υλικά) μπορούμε να έχουμε απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα. Μελετώντας λοιπόν τις μηχανικές τους…

Εγκατεστημένη δυσκαμψία!

Συχνά μετά από τραυματισμό, χειρουργική, επέμβαση η μακρόχρονη ακινητοποίηση, παρατηρείται περιορισμός του εύρους κίνησης στις ανάλογες αρθρώσεις.Έχουμε δηλαδή εμφάνιση δυσκαμψίας. Κύρια αίτια της δυσκαμψίας είναι οι συρρικνώσεις των περιαρθρικών στοιχείων ( των μαλακών ιστών που περιβάλουν την άρθρωση, αρθρικός θύλακας , σύνδεσμοι ), μυών και τενόντων καθώς και η ανάπτυξη συμφύσεων με το περιβάλλον τους.…