Μπορεί ο ψυχρός καιρός ή η αλλαγή εποχής να επηρεάσει την αρτηριακή πίεση;

Η αρτηριακή πίεση κατα κανόνα είναι υψηλότερη τον χειμώνα και χαμηλότερη το καλοκαίρι. Αυτό συμβαίνει επειδή οι χαμηλές θερμοκρασίες προκαλούν αγγειοσυστολή (τα αγγεία συστέλλονται και στενεύουν) – το οποίο κατ’ επέκταση προκαλεί αύξηση της αρτηριακής πίεσης λόγω του ότι χρειάζεται περισσότερη πίεση για ωθήσει το αίμα μέσα απο τις “στενεμένες” φλέβες και αρτηρίες. Επιπλέον της…