Ασκήσεις επικοινωνίας για παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες Μ.Δ

Οι ασκήσεις επικοινωνίας είναι πολύ σημαντικές, γιατί με αυτές τα παιδιά ασκούνται στο να ακούν με προσοχή, να δίνουν σαφείς απαντήσεις, να εκφράζονται ελεύθερα, να είναι σε θέση να ανακαλούν πληροφορίες που άκουσαν, να γνωρίζουν και να αξιολογούν τα συναισθήματα των άλλων όπως ακριβώς και τα δικά τους. Τέτοιες ασκήσεις είναι οι εξής: Παιχνίδια γνωριμίας,…